ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ

Εταιρικά νέα

Οκτώβριος 2018

Ενημέρωση για την Νέα Νομοθεσία των ΦΗΜ

Με αφορμή τις ΠΟΛ 1166 και ΠΟΛ1167 θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

Η ΠΟΛ 1166 αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές των ΦΗΜ  οι οποίες θα ελέγχονται κατά την διάρκεια της έγκρισης των νέων μηχανών

Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.1167

Από το Άρθρο 1, προκύπτει ρητά:

- Η υποχρέωση των κατόχων αδειών ΕΑΦΔΣΣ να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο, «νέες» απαιτήσεις μέχρι την 31-10-2018.

Από το Άρθρο 2, προκύπτει ρητά ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο «νέες» απαιτήσεις (ειδικό ακυρωτικό, κλπ).

Δεν ορίζεται η υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις «νέες» απαιτήσεις του άρθρου 2. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση, παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ.

Τέλος, ορίζεται η υποχρέωση των εμπορικών εφαρμογών (όταν τα παραστατικά που εκδίδουν, σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ) να εκτυπώνουν στο παραστατικό ή να αποστέλλουν στα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, τα δεδομένα των 22 πρώτων πεδίων του αρχείου e.txt. Αναφέρεται μάλιστα, ότι δεν θα επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εμπορικής εφαρμογής, αν δεν καλύπτεται αυτή η προδιαγραφή.

Από το Άρθρο 3, προκύπτει ρητά ότι το ρολόι των ΦΗΜ, πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα.

Κάθε απόκλιση ρολογιού ΦΗΜ από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, (βάση του ν.4174/2013, άρθρο 54»).

Ορίζoνται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.

- Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.

- Μέσω συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ.

Τέλος αναφέρεται, ότι πρέπει να εισάγονται στις παραμέτρους των ΦΗΜ, το AES Key και το URL αποστολής, εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ.

Προσοχή 1: Δεν ορίζεται υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΦΗΜ, ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός του ΦΗΜ με το ρολόι του server. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών, ποια μέθοδο θα επιλέξουν για την διατήρηση της σωστής ώρας στους ΦΗΜ (κλήση τεχνικού ή σύνδεση με server).

Προσοχή 3: O συγχρονισμός των ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ, προϋποθέτει και τη μεταφορά του αρχείου s.txt (δεδομένα πωλήσεων).

Τέλος από το Άρθρο 4 (έναρξη ισχύος της ΠΟΛ από τις 1-11-2018) προκύπτει, ότι κάθε ΦΗΜ που θα πωλείται μετά την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να διατίθεται με τα αναβαθμισμένα λογισμικά υποστήριξης (ΕΑΦΔΔΣ) και τα αναβαθμισμένα firmware (ΕΑΦΔΣΣ-ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ), ώστε να καλύπτουν όλες τις ανωτέρω «νέες» προδιαγραφές.

Όλοι οι κάτοχοι ΕΑΦΔΣΣ SAMTEC SIGN, SAMTEC PLUS  θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνει αναβάθμιση φορολογικού Interface και λογισμικού EAΦΔΣΣ μέχρι  την 31-10-2018.

Επιπλέον οι κάτοχοι φορολογικών μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ SYNOPSIS,DATATEC και RBS θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασία αντικατάστασης η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31-10-2018.

Ειδικά για τους φορολογικούς  SAMTEC PLUS  θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση και σε επίπεδο firmware. Η εργασία αυτή θα εκτελείται από την MACS (www.macs.gr - 2109941048 ), αφού τους αναφέρετε ότι είστε πελάτης της EUROTEL HOSPITALITY.

Συνεπώς πέρα από τις δικές μας εργασίες, προστίθεται ΜΟΝΟ για SAMTEC PLUS εργασία αναβάθμισης firmware που θα εκτελείται από την εταιρεία ΜACS .

Επισυνάπτονται οι ΠΟΛ 1166-1167 καθώς και οι οδηγίες ρυθμίσεων των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή προς ΓΓΠΣ προς ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων. Η αποστολή προς ΓΓΠΣ είναι προαιρετική για τους ήδη εγκατεστημένους φορολογικούς μηχανισμούς και υποχρεωτική για όσους ενεργοποιούνται από την 1/11/2018.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις ώρες γραφείου, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων στο τηλ. 210-6595000 για τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών.

ΠΟΛ 1166-1167 (PDF)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Oracle Hospitality
Assa Abloy
Εγγραφείτε στο Newsletter μας