ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ

Νέα της αγοράς

Σεπτέμβριος 2019

Ενημέρωση για την Νέα Νομοθεσία των ΦΗΜ

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας για θέματα που αφορούν τη σωστή και σύννομη λειτουργία των συστημάτων που παρέχει ο Όμιλος EUROTEL, σας παραθέτουμε παρακάτω τις αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβείτε άμεσα ώστε να διαφυλαχθεί η σωστή φορολογική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει της τελευταίας απόφασης (A.1024/31-1-2020, Α.1102/29-4-2020, Α.1175/23-7-2020), που έχει δημοσιευθεί.
Σύμφωνα με αυτή την απόφαση μέχρι 31/10/2020 σε όλα τα φορολογικά παραστατικά θα πρέπει να εκτυπώνεται QR code και οι Φ.Η.Μ. να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά προϊόν:

Oracle Hospitality RES 3700
Oracle Hospitality SIMPHONY
Oracle Hospitality SUITE 8, Oracle Hospitality OPERA 5 & AFRODITE

Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να συμβαδίζετε με τη νομοθεσία, αλλά και για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, που η ΑΑΔΕ έχει ορίσει.

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας, για την περαιτέρω ενημέρωσή σας σχετικά με τις διαδικασίες και το κόστος των εργασιών στο τηλέφωνο 210 6595000.

Για τις εργασίες θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, βάσει των αποδοχών των οικονομικών προσφορών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Oracle Hospitality
Assa Abloy
Εγγραφείτε στο Newsletter μας