ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΝΕΑ

Νέα της αγοράς

Ιούλιος 2018

Η νέα έκδοση του AFRODITE καλύπτει όλες τις ανάγκες στο χώρο του Spa

Το Afrodite είναι μια εξελιγμένη λύση λογισμικού, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης καλύπτοντας όλες τις πτυχές διαχείρισης ενός spa. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να οργανώσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση όλων των λειτουργιών και των πόρων, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η νέα έκδοση του Afrodite έρχεται να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες στο χώρο του Spa, των κομμωτηρίων και των γυμναστηρίων. ‘Έχοντας ως σημείο αναφοράς την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής, έγιναν προσθήκες στην οργάνωση – λειτουργία και άλλαξε εξ’ ολοκλήρου η τεχνολογική της πλατφόρμα με σκοπό να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες στο τομέα ομορφιάς και ευεξίας.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η  νέα – web based εφαρμογή του Afrodite – περιλαμβάνει όλα τα modules της προγενέστερης επιτυχημένης έκδοσης, καθώς και αρκετά καινούργια,. Ένα απ’ αυτά είναι η δυνατότητα «πολύ-εταιρικής» διαχείρισης (ΜultiCompany), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα καταμερισμού των branches ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας προς καλύτερη διαχείριση μέσα από μία ιεραρχική δομή (οργανισμός – εταιρεία – κατάστημα – τμήμα εσόδων κλπ).

Θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε στο γεγονός ότι πλέον το Afrodite συνοδεύεται από ένα Web Reporting Tool το οποίο έχει δυνατότητες για  δυναμικά Reports με Grids & Pivot Tables και δυνατότητα διαμόρφωσης της εμφάνισης της πληροφορίας από τον ίδιο τον χρήστη. Επίσης επιτρέπει την αποθήκευση της παραπάνω διαμόρφωσης όπως επιθυμεί ο Χρήστης. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα για δημιουργία Custom Reports που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση, Security, καθώς και κλήση των Reports αυτών από άλλες εφαρμογές για διαχείριση στοιχείων.

Το νέο Afrodite είναι μια 3 tier εφαρμογή (Site, Application Server και Database). To interface της λειτουργεί μέσω Browser και επικοινωνεί με WebΑpi με τον Application Server. Η τεχνολογία που έχει κατασκευαστεί, της παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Εγκαθίσταται σε ένα server και οποιοδήποτε Pc έχει Browser μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση της εφαρμογής.
  • Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη είτε εντός είτε εκτός δικτύου της εταιρείας ανάλογα με την εγκατάσταση που έχει γίνει.
  • Μέρος αυτής μπορεί να βγει στο Internet (πχ Online Booking, Online Shopping).
  • Υπάρχει η δυνατότητα για Cloud Hosting (είτε μέσω provider που επιλέγει ο πελάτης είτε μέσω Servers πού διαθέτει η Eurotel Hospitality σε συνεργασία με την Vodafone).
  • Η εφαρμογή είναι Responsive γεγονός που επιτρέπει να λειτουργεί από οποιαδήποτε συσκευή έχει Browser Pc, Tablet κλπ.
  • Το Online booking ή Online shopping μπορεί να γίνει από το κινητό του πελάτη χωρίς να χρειάζεται να έχει o πελάτης Mobile App.
  • Άλλες εφαρμογές όπως ένα Mobile App ή το Site της εταιρείας μπορούν κάνοντας κλήσεις μέσω WebApi κλήσεων που έχουμε δημιουργήσει στον Afrodite Appilcation Server να κάνουν κινήσεις στο σύστημα, όπως ραντεβού ή αγορά προϊόντος ή υπηρεσιών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Oracle Hospitality
Assa Abloy
Εγγραφείτε στο Newsletter μας